Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Ảnh vui - tập 2

Dưới đây là những hình ảnh vui nhộn TH sưu tầm được, mời các bạn cùng thư giãn nhé.

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Dưới đây là một số ảnh và biểu tượng vui:

Ảnh động chữ Welcome

Dưới đây là một số ảnh động có chữ Welcome. Dưới mỗi hình là đoạn code HTML. Có vài hình thiếu code vì Thi Hồng quên copy từ trang web. Mong các bạn thông cảm.

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013Code HTML:
<embed height="250" width="600" flashvars="bannerWidth=600&bannerHeight=250&bannerSID=http://img3.tbcdn.cn/tfscom/T1b4dkXzVcXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34771362&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34771362" id="34771362" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>

Banner flash, lịch flash...


     Dưới đây là một số banner và lịch kèm đồng hồ flash… Thi Hồng chia sẻ cùng các bạn. Dưới mỗi hình là đoạn code tương ứng.