Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Dưới đây là một số ảnh và biểu tượng vui:

Ảnh động chữ Welcome

Dưới đây là một số ảnh động có chữ Welcome. Dưới mỗi hình là đoạn code HTML. Có vài hình thiếu code vì Thi Hồng quên copy từ trang web. Mong các bạn thông cảm.

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013Code HTML:
<embed height="250" width="600" flashvars="bannerWidth=600&bannerHeight=250&bannerSID=http://img3.tbcdn.cn/tfscom/T1b4dkXzVcXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34771362&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34771362" id="34771362" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>

Banner flash, lịch flash...


     Dưới đây là một số banner và lịch kèm đồng hồ flash… Thi Hồng chia sẻ cùng các bạn. Dưới mỗi hình là đoạn code tương ứng.