Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Cách tạo tài khoản trên trang web Alimama.com

       Các bạn thân mến!
      Trang web Alimama.com là trang tạo banner quảng cáo của Trung Quốc, với hơn 4.000 banner đẹp. Bạn có thể tải hình của mình lên lồng vào banner hoặc tìm những banner đẹp chỉnh sửa làm entry cho blog... Bạn có thể không cần đăng ký tài khoản vẫn tải banner về được, tuy nhiên bạn không thể tải hình của mình lên để lồng vào banner.
      Trong bài hướng dẫn kinh nghiệm về cách tạo banner flash trước đây, Thi Hồng có ghi : nếu không đăng ký được bạn có thể dùng tài khoản của web mienphi để đăng nhập. Do tài khoản nầy hiện đang bị khóa, không thể đăng nhập được, nên Thi Hồng hướng dẫn lại cho các bạn cách đăng ký tài khoản miễn phí, từ kinh nghiệm của mình.
       Các bạn Vào đây : Vào đây:
http://www.alimama.com/member/register.htm?spm=0.0.0.0.1CfkT5
hoặc Các bạn Vào đây :
http://www.alimama.com/index.htm sẽ hiện ra bảng nhỏ - click vào ô bên phải của hàng thứ 2 bên tay phải (chữ màu xanh) sẽ hiện ra trang trên để đăng ký
    - Chỗ chữ Alimama.com bên tay trái có 2 chữ, mỗi chữ có 2 ô nhỏ là: đăng nhập/ đăng ký.
 * Nếu đăng ký (hoặc đăng nhập): Bạn điền theo thứ tự từng hàng:
      + Tên (đối với chữ cái tiếng Anh, Trung Quốc hoặc gạch dưới không chứa các ký tự đặc biệt. Bạn có thể đánh tên liền nhau như: Thihong)
     + email
     + xác nhận email
     + mật khẩu: ( sử dụng chữ cộng với số và trong 6-16 ký tự)
     + xác nhận mật khẩu
     Phía dưới là hàng chữ: Vui lòng điền vào liên hệ
     + Số điện thoai (nên điền vào) + điện thoại cố định
     + 2 hàng kế dưới không cần thiết điền + mã xác nhận
     + click chọn ở hàng trên (tôi đã đọc và đồng ý) + nhấp vào ô cuối cùng để đăng ký
     Khi đăng ký thành công, bạn vào lại hộp thư để kích hoạt tài khoản (nhấp vào hàng thứ 4 tức hàng có gạch dưới để kích hoạt tài khoản)
      Nhân đây, Thi Hồng cũng hướng dẫn lại kinh nghiệm tải hình để lồng vào banner hoặc làm slideshow ảnh trên banner:
    Tải hình:
     - Click vào ô thứ 3 có hình cây hoa- hiện ra ô dưới có hình đầu người, click vào đầu người- hiện ra bảng mới
    – click vào chỗ có 5 ô vuông nhỏ bìa từ trái qua – hiện ra cửa sổ tải hình có hình giống chiếc nón bảo hiểm – điền các thông tin vô: ID + 2 lần mật khẩu + browse .- Chọn hình ưng ý từ máy tính – chỉnh sửa & thêm hiệu ứng (ô thứ 3 có hình cây hoa)
    Tạo slideshow:
    - Click vào ô thứ 4 có 4 hình vuông nhỏ (hoặc nhấp vaò hình slide ở bên tay trái, sẽ hiện ra bên phải có hình đầu người – click vào đầu người-> hiện ra cửa sổ mới, chọn chỗ có 5 ô nhỏ thứ 3 hay thứ 4 tính từ trái qua => hiện ra cửa sổ có hình giống nón bảo hiểm => chọn Browse + nhập thứ tự :ID + 2 lần mật khẩu như trên => chọn ô có chữ xanh phía dưới => click phải vào hình khi đã tải xong để lấy link => dán link vào chỗ có hình đầu người (chỗ có sẵn link của hình slide có sẵn) => nhấp vào chỗ có chữ màu đỏ kế đó => sẽ hiện ra. Khi muốn thay đổi hình trong slide có sẵn, chỉ cần làm giống vậy. Khi muốn thêm hình (ô hình xanh có dấu cộng phía trên bên phải) thì nhấp vào đó và làm như trên.
         Chúc các bạn thành công.
        Thi Hồng