Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Đêm

Năm canh khắc khoải dạ sầu mang
Nhìn bóng dạ thêm luống ngập tràn
Dạ khúc canh tàn rơi bóng lệ
Dạ sầu ai oán não nề mang