Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

CÁCH CHÈN ẢNH ĐỘNG VÀ TĨNH VÀO Ô COMMENT TRONG BLOGSPOT VÀ BLOGTIENGVIET


·        BLOGSPOT:
       Thi Hồng viết lại hướng dẫn của bạn Nguyễn Hoàng Trâm Anh về cách chèn ảnh động vào ô comment không cần dùng thẻ trong blogspot: (Lưu ý là ảnh trong ô comment chỉ thấy khi vào blogspot bằng Trình duyệt Google chrome hay Firefox)
 C  Đối với chủ blog:
       - Bạn đưa code dưới đây vào “Thêm tiện ích HTML/Javacript” (nhớ Lưu trong hộp Thêm tiện ích và Lưu cài đặt nhé):

<script src='http://sites.google.com/site/khungcode/emo-colo-video.js'
type='text/javascript'/></ script>