Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

(Nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 57 của Thi Hồng) 

Năm bảy mùa xuân đã trôi qua 
Cay, đắng, buồn, vui đã gọi là 
Nửa dốc cuộc đời, xin trả lại
 Ưu tư, phiền muộn sẽ phôi pha