Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Về hưu

Bao năm làm việc ở cơ quan
Chẳng phải làm quan, cũng chẳng nhàn
Hết lính lại lên làm Chủ tịch...
Chẳng biết lên "đời" liệu có sang?

Vu lan nhớ Mẹ

vulan1


Mưa tháng bảyMây và gió

alt

Ngày giỗ Mẹ


Thu buồn


Trái tim và hoa hồng