Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Banner flash, lịch flash...


     Dưới đây là một số banner và lịch kèm đồng hồ flash… Thi Hồng chia sẻ cùng các bạn. Dưới mỗi hình là đoạn code tương ứng.

  * Với blog yahoo:
- Banner:
     Các bạn thay link flash, chiều rộng, chiều cao vào đoạn code dưới đây, rồi đưa vào “Nguồn bên ngoài”. ( Đối với các bạn mới: Đăng nhập vào blog- chọn Bảng điều khiển – Trình hướng dẫn chủ đề - chọn Tùy chỉnh – Tiện ích widget – copy code dán vào “Nguồn bên ngoài” bất kỳ - Cập nhật – Xác nhận – Lưu – Cập nhật – Cập nhật thành công).
 Code banner:
<div id="divAdRight"
style='Right:10px;WIDTH:1024px;POSITION:absolute;TOP:10px;'>
<embed allowscriptaccess="never"  type="application/x-shockwave-flash" src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=link flash" wmode="transparent" height="Y" width="X">
</embed>
</div>
- Lịch… :
Các bạn cũng thay link + các thông số chiều rộng, cao.
Code lịch hay khung ảnh flash có slideshow:
<embed allowscriptaccess="never"  type="application/x-shockwave-flash" src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=Link flash" wmode="transparent" height="Y" width="X">
 Hoặc các bạn có thể thay link flash vào bất kỳ code nào mà các bạn đã áp dụng có hiệu quả.
 * Với blogspot: Các bạn chỉ cần đưa code HTML vào “Thêm tiện ích HTML/Javacript” và đặt ở vị trí tùy thích.
Sau đây là hình mẫu và code :

 
Code HTML:
<embed height="250" width="999" flashvars="bannerWidth=999&bannerHeight=250&bannerSID=http://img3.tbcdn.cn/tfscom/T1GtdjXzXdXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34767519&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34767519" id="34767519" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>

 
  Code HTML:
<embed height="300" width="999" flashvars="bannerWidth=999&bannerHeight=300&bannerSID=http://img2.tbcdn.cn/tfscom/T1.qVkXzxbXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34767602&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34767602" id="34767602" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>

 
Code HTML:
<embed height="250" width="999" flashvars="bannerWidth=999&bannerHeight=250&bannerSID=http://img3.tbcdn.cn/tfscom/T1AKxjXyXdXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34767852&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34767852" id="34767852" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>Code HTML:
<embed height="250" width="999" flashvars="bannerWidth=999&bannerHeight=250&bannerSID=http://img3.tbcdn.cn/tfscom/T157piXAVeXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34768033&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34768033" id="34768033" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>

 

Code HTML:
 <embed height="400" width="200" flashvars="bannerWidth=200&bannerHeight=400&bannerSID=http://img2.tbcdn.cn/tfscom/T17fllXAdaXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34769854&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34769854" id="34769854" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>
Cũng hình trên, nhưng chiều rộng lớn hơn:
Code HTML:
<embed height="400" width="250" flashvars="bannerWidth=250&bannerHeight=400&bannerSID=http://img3.tbcdn.cn/tfscom/T1_9pkXx8bXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34769909&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34769909" id="34769909" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>

 

Code HTML:
<embed height="400" width="200" flashvars="bannerWidth=200&bannerHeight=400&bannerSID=http://img2.tbcdn.cn/tfscom/T1pE0jXAtdXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34770254&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34770254" id="34770254" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>
Cũng hình trên nhưng chiều rộng lớn hơn:
Code HTML:
<embed height="400" width="250" flashvars="bannerWidth=250&bannerHeight=400&bannerSID=http://img3.tbcdn.cn/tfscom/T1hEFlXx8XXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34770336&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34770336" id="34770336" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô
comment mà không cần dùng thẻ
T.d: http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.111.gif